۱۸ مهر ۱۳۸۸

اعتراف دیر هنگام اما نه بی موقع

مهاجرانی هرچند در شرایط کنونی در حاکمیت قرار ندارد اما نمی توان او را جدا از بدنه حاکمیت دانست . و درست به همین دلیل است که اعتراف او به سکوت دربرابرکشتار جوانان در سال 67 و تمجید از حرکت آیت اله منتظری در اعتراض به این کشتار، نوید خوبی است در پرده برداشتن ازکشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در مرداد 67 .
هرچند ماشین کشتار زندانیان سیاسی در مرداد 67 با هیچ قانونی در جهان سازگاری نداشت اما اشاره مهاجرانی به آن وضعیت خاص و سرزنش خود و دیگران بخاطر سکوت دربرابر آن می تواند علاوه بر تاباندن نور به آن دوران سیاه ، مانعی بشود در جلوگیری ازوضعیت های احتمالی مشابه با آن کشتار . صدور حکم اعدام برای محمد رضا علی زمانی ،یکی از متهمین حوادث پس از انتخابات را می توان مزنه نظام برای واکنش احتمالی جامعه و نخبگان سیاسی و گروه های درون و بیرون از حاکمیت دانست ، انتخاب علی زمانی برای صدور حکم اعدام از جهت وابستگی به گروهی موسوم به انجمن پادشاهی ایران و عدم وابستگی این متهم به جریان های درون حاکمیت ( اصلاح طلبان ) این ظن را به یقین نزدیک تر می کند که حاکمیت در حال آزمایش وضعیتی نه در حد و اندازه مرداد 67 که شبیه به آن باشد . و برای همین هم سکوت دربرابر این حکم اعدام به نوعی ارائه مجوز به حاکمیت برای کشتاری دیگر است .
امروز دهم اکتبر روز جهانی مخالفت با حکم اعدام است و بهترین زمان برای ابراز انزجار از خشن ترین و غیر انسانی ترین مجازات در همه قوانین انسان ساخته . مخالفت با حکم اعدام راهکاری است برای مقابله با پاکسازی های سیاسی توسط حکومت ها به بهانه های مختلف می باشد .
- ماشین اعدام بکار افتاد : حکم اعدام برای سه متهم حوادث پس از انتخابات

هیچ نظری موجود نیست: