۲۸ بهمن ۱۳۸۷

هایکو

" نخستین چیزی
که توفان برخاک خواهد افکند :
مترسک "
کیورو کو (1656-1715)

۲ نظر:

فرهاد گفت...

بسیار زیبا بود، آقا رضا.

این هم یک هایکوی زیبا از کیکاووس!
پا برهنه، تاکجا دویده‌ای که
اینهمه گل،
شکفته‌است...؟!

(کیکاووس یاکیده)

صدرا گفت...

چند شاه هایکو :

هی شکارچی شاپرک
امروز او
چقدر پرواز کرده بود.

***
نه نامه ای
نه پیامی
پنج کلوچه ی برنجی پیچیده در برگ خیزران.

***

سرفه هم که می کنم
تنهایم.

***