۱۲ بهمن ۱۳۸۷

دعوت و دستور

تصویر اول : روز پنجشنبه و به دعوت همه سندیکاها اعم از چپ و راست ، میلیونها نفر در شهرهای مختلف فرانسه دست به اعتصاب و تظاهرات یک روزه زدند . این بزرگترین تظاهرات از بدو حکومت سارکوزی بود . این تظاهارات و اعتصاب یک روزه در دفاع از حقوق اجتماعی و بر ضد اصلاحات دولت سارکوزی که منجر به اخراج تعداد زیادی از کارکنان شده ، انجام گرفته است . تعداد شرکت کنندگان به گفته پلیس بیش از یک میلیون نفر و به گفته سندیکاها نزدیک به دو و نیم میلیون نفر بودند. در پی این اعتصاب دولت سارکوزی اعلام کرد که با سخنگویان اعتصاب صحبت کرده و خواسته های آنها را تا حد ممکن اجرا خواهد کرد .
تصویر دوم : امروز شنبه دوازدهم بهمن ماه به دستور شهرداری و نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه ، کلیه تاکسی های درون شهری ، ماشینهای آتش نشانی و نیروهای پلیس راهنمایی و پلیس شهری در تنها خیابان مرکزی شهر- طول خیابان تقریبا به اندازه تعداد ماشینهای مذکور است - به حرکت درآمده و با به صدا درآوردن بوق و آژیر های خود برای مدت یک ساعت عملا امکان هر نوع حرکت و یا رفت و آمد را از سایر اتومبیلها سلب کردند . سر و صداها که خوابید و خیابان اصلی شهر تا حدودی خلوت شد، همه ما مردم شریف شهرستان کهگیلویه فهمیدیم که امروز دوازدهم بهمن ماه است .

۱ نظر:

ن اضافه و القلم گفت...

شاید عروسی کسی بوده باشه!
ممکنه چند سال دیگه با بالا گرفتن نارضایتی مردم همین بوق بوق کردنها منجر به یه انقلاب بشه!