۷ بهمن ۱۳۸۷

آیت‌الله حائری شیرازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز:
«از امام صادق (ع ) سوال کردند که مومن می‌شود گناه بکند؟ دزدی و زنا کند؟ سر گردنه را ببندند؟ و مرتب گناه‌ها را برشمردند پاسخ داد: «بله می‌شود». سپس فردی پرسید کسی را می‌شناسیم که شما را دوست دارد ولی دائم‌الخمر است، اهل زنا هم هست. می‌توانیم بگوئیم فاسق و فاجر است؟ حضرت گفت: «نه، ما پیش خدا عزیزتر از آنیم که محب‌ ما فاسق و فاجر باشد». آن فرد گفت: «من می‌دانم که او زنا می‌کند به او چه بگویم؟». امام گفتند: « بگو فاسدالعمل و طیب الروح؛ یعنی کسی که خودش خوب و عملش بد است».
آن فرد به امام گفت: «فرد دیگری است که نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد و اعمال خویش را انجام می‌دهد و هیچ فروگذاری نمی‌کند اما نسبت به شما مبغض است (بغض و کینه دارد) من می‌توانم بگویم که او صالح است؟»
امام در جواب گفتند: «نه خیر؛ ما پیش خدا عزیزتر از آن هستیم که صالحی بغض ما را داشته باشد». گفت: «به او چه بگویم؟» امام پاسخ دادند: « بگو صالح العمل و خبیث الروح، یعنی کسی که خودش بد است ولی اعمالش خوب است».
منبع خبر : سایت آفتاب نیوز