۸ مهر ۱۳۸۸

حسِ خوب آزادی

گفت ؛ امروز پشت در دستشویی منزل نوشتم مرگ بر دیکتاتور- زنده باد آزادی و بعد که بیرون آمدم احساس سبکی می کردم ، حس خوبی داشتم .

۱ نظر:

علی.ق گفت...

لووووووووووووووووووووووووول
خیلی کار جالبیه میشه تو دستشویی های عمومی هم این کار رو انجام داد