۱۵ شهریور ۱۳۸۸

قاچاق کالا در دو نما

- " گولاله " هم مانند دیگر دختران روستای " درماناوی" سردشت کردستان مجبور بود برای گذران زندگی از مرزِ مین گذاری شده و خطرناک کردستان عبور کند و با هزار زحمت چند قلم کالای خارجی را بار قاطر به اینطرف مرز بیاورد تا با فروش آنها ادر بازارچه های مرزی مرار معاش کند. " گولاله سلیمی " و شش تن دیگر از کسبه روستاهای مرزی سردشت چند روز پیش در یورش نیروی انتظامی به این روستاها به بهانه مبارزه با قاچاق کالا کشته شدند.
- بار اول اگر کار بلد نباشی حتما گرفتار می شوی . هیچ هم که نباشد مجبوری کل بار و اساس را جلو پاسگاه دیلم خالی کنی و بالاخره هم بهانه ای پیدا می شود تا همه بار یا قسمتی از آن توقیف شود .ولی معمولا لنج دارانی که بار را از دبی می آورند به خرده پاها راه و چاه را نشان می دهند . نرخ تقریبا مشخص است ، سواری حدود پنج هزار تومان و وانت پیکان ده هزار، وانت نیسان پانزده و خاور بسته با اندازه و حجم بار شاید به صد هزار تومان هم برسد . قضیه لنج هایی که اصل بار را از دبی می آورند و در اسکله های مخفی تخلیه می کنند جداست و حسابشان میلیونی است . خوبی کار این است که دیگر دلهره عبور از این گلوگاه ( پاسگاه بندر دیلم ) را نداری . و نه نیازی به تیر اندازی وجود دارد و نه کشت و کشتاری صورت می گیرد .
شاید به همین خاطر باشد که فرماندهی نیروی انتظامی دیلم و گناوه به سادگی نصیب کسی نمی شود و مدام بین نیروی انتظامی و دادگستری و آن دیگر ارگانها ! بر سر این غنیمت باد آورده بگو مگو و درگیری است . و معمولا بزرگان این ارگانها چند سالی را اگر در این منطقه خدمت ! کنند بارشان را برای تا آخر عمر بسته اند .هیچ نظری موجود نیست: