۲۳ شهریور ۱۳۸۸

یک نصفه روز با مهدی کروبی وخبرگزاری فارس / یک پیشنهاد

از ساعت 00:00 امروز تا این لحظه ( 13:09) بیست و یک خبر با تیتر مهدی کروبی روی خروجی خبرگزاری فارس آمده است ، مصاحبه و نقل قول و خبر درگوشی و گله گذاری و ... همه هم با یک مضمون که مهدی کروبی باید محاکمه شود ، از امام جمعه فارسان بختیاری تا معاون فرمانداری آبادان و یک فعال دانشجویی در دارقوزآباد و مطابق معمول یک کوچک زاده و چند نماینده مجلس و ... را در این اخبار می بینید . در ضمن این اخبار غیر از اخباری است که در متن مرتبط با مهدی کروبی است اما در تیتر نامی از وی نیاورده .
پیشنهاد به فارس : بهتر نیست تا رسیدن به مقصود! یک ستون با نام مهدی کروبی در سمت چپ خبرگزاری فارس باز کنید ؟

هیچ نظری موجود نیست: