۲۴ شهریور ۱۳۸۸

یک عذرخواهی ، یک پیام و کمی حسرت

به دلیل اعتصاب بخشی از کارکنان رادیو بین المللی فرانسه، پخش پاره ای از برنامه ها در رادیو و در سایت اینترنتی با اشکال روبروست. از این رو از شما پوزش می خواهیم .
این پیامی است که بعضی روزها در قسمت بالای وب سایت بخش فارسی رادیوبین المللی فرانسه دیده می شود .
پی نوشت : کمی حسرت ، برای من است که حسرت به دل ماندم برای یک اعتصاب نیم ساعته !

هیچ نظری موجود نیست: