۱۰ تیر ۱۳۸۹

مخالفت با حکم اعدام حتی برای مخالف من

سایت اصول گرای جهان نیوز سوال خوبی از میر حسین موسوی و خانم زهرا رهنورد پرسیده است با این مضمون که آیا با حکم اعدام دو متهم بازداشتگاه کهریزک هم مخالفت می کنند یا نه ؟ با این توضیح که خانم رهنورد و آقای موسوی مخالفت خود را با احکام اعدام صادر شده در چند ماه گذشته به صور مختلف نشان داده و اعلام کرده اند .
خواسته همه مخالفان مجازات غیرانسانی اعدام از خانم رهنورد و آقای موسوی هم اعلام موضع در برابر حکم صادر شده - فارغ از مواضع سیاسی - آنهاست .

هیچ نظری موجود نیست: