۱۴ تیر ۱۳۸۹

انقلاب ها دو دسته اند

انقلاب ها دو دسته اند ؛ دسته اول انقلاب هایی که فرزندان خود را می خورند ، دسته دوم انقلاب هایی که فرزندان خود را ... آقا اینجا خانواده نشسته ؟!

۵ نظر:

صدرا گفت...

انقلاب ما هم ما رو خورد هم ما رو ....

ناشناس گفت...

انقلاب ها 2 دسته اند:
1- .....
2- فرزندانشان ... بازی در میارن
با ... بازی باید چکار کرد مستر هیچکویچخل!
شوما نسخه بپیچ بینیم.

ناشناس گفت...

سلام جناب فیدوس.. شاید بشه گفت انقلابها دو دسته اند: 1-دسته اول که به نام دین و برای دین (که سر عمر راست میگن!) 2- دسته دسته دوم هم که بر علیه دین. که هردوشون آزادی و حق انتخاب رو از آدم میگیرن.نتیجه: انقلاب جز سلب آزادی فردی حاصلی نداشت.

شهلا گلی پف کرده گفت...

خانواده ننشسته راحت باش بگو ببینم میر حسن چی میگفت؟
هر جنبشی فقط تا زمانی که پیروز نشده خوبه و خواستنی اما بعدش طوم ترب نیه

شهلا گلی پف کرده گفت...

خانواده ننشسته راحت باش بگو ببینم میر حسن چی میگفت؟
هر جنبشی فقط تا زمانی که پیروز نشده خوبه و خواستنی اما بعدش طوم ترب نیه