۹ مرداد ۱۳۸۹

باید از مادرم سوال کنم

باید از مادرم سوال کنم که می بخشد و فراموش می کند یا نه .
پی نوشت : مرداد ... مرداد 67

۳ نظر:

ناشناس گفت...

سلام

بخشش و فراموشی
نمی دونم
...
مادر...

ناشناس گفت...

نه نمی بخشه. امیدوارم

ناشناس گفت...

نه نمی بخشه. امیدوارم