۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

رسیدگی عادلانه

اینکه رئیس جمهور خواهان رسیدگی منصفانه به پرونده یک متهم بشوند در ذات خود اتفاق خوشایندی می تواند باشد ، مخصوصا که این اتفاق همراه شود با دستور قوه قضائیه در همین راستا . دخالت رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در پرونده رکسانا صابری که درست یا نادرست متهم به جاسوسی شده است و تقاضای آنها در رسیدگی عادلانه به پرونده مذکور در حالی صورت می گیرد که هیچ کسی جویای احوال دانشجویان دانشگاه امیر کبیر نیست ، اشد مجازات برای هیئت مدیره سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه در خواست می شود ، منصور اسانلو اجازه شرکت در عروسی فرزندش را ندارد و فرزاد کمانگر در زندان رجائی شهر کرج منتظر اجرای حکم اعدام است .
اتفاق میمونی است که روسای قوای قضائیه و مجریه دستوررسیدگی عادلانه به پرونده متهمی را صادر کنند اما آیا کسی احوال این دیگران را نیز می پرسد ؟!

۱ نظر:

شاگرد گفت...

کجایی آقا رضا ؟نیستی؟دیر به دیر مینویسی؟