۳۰ فروردین ۱۳۸۸

اشتباه در صدور حکم اعدام ، اشتباهی جبران ناپذیر


به باور ما انسان مصون از خطا و اشتباه نیست ، بنابراین شخص قاضی نیز به همین واسطه در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. تاریخ قضا درهمه کشورها گاه و بیگاه شاهد صدور احکامی بوده که بعد از اجرا معلوم می شد که در قضاوت عجله شده و حکم به اشتباه صادر شده است . صدور احکامی مانند زندان و یا مشابه آن به نوعی قابل جبران است اما زمانی که حکم اعدام صادر شده و به مرحله اجرا در بیاید دیگربه هیچ وجه جبران شدنی نیست . از همین رو اجرای حتی یک حکم اعدام به اشتباه در سراسر جهان می تواند اعدام را به عنوان یکی از مجازات های رایج زیر سوال ببرد . تاریخ قضا نمونه های زیادی از این اشتباهات را در خود به ثبت رسانده است .
پیشنهاد می کنم یک بار دیگر فیلم "Green Mile" یا " مسیر سبز " را ببینید .

۱ نظر:

هليا گفت...

سلام رضا
دوبار فيلم رو ديدم و هر بار با نزديك شدن صحنه مرگ جان و قرار گرفتنش روي صندلي الكتريكي به شدت غمگين شدمو بغض گلومو گرفته...
چند روز پيش از كنار زندان رجايي شهر رد ميشدم و به اين فكر كردم چقدر آدم بيگناه پشت اين ديوارهاي بلند زندان در بند هستند كه دارن تاوان اشتباه يك قاضي رو پس ميدن، از اونها غم انگيز تر قطعه هايي از گورستانها است، مثل بهشت زهرا، گورستان خاوران ووو كه چه راحت حكم اعدام خفتگانشون صادر شد و بدون اينكه كسي بدونه كي بودن و چه جرمي داشتن توي گورهاي بي نشون و بعضا دست جمعي دفن شدن...
چي بگم آدم بغضش ميتركه